Luohe אורנג ציוד מכני ושות 'בע"מ

מתמחה בעיצוב, לייצר, מכירות, התקנה לאחר תמיכה במכירות של מכונת מזון

הבית > חדשות > תוכן
נשיפת מכונות ציוד דגני בוקר
- Mar 13, 2018 -

דגני בוקר הוא מאכל פריכות, עם התייבשות טוב, מיהר החוצה רקוב, חלקה הטעם, הריח גרגרים ריחניים. שיפור איכות החיים של אנשים, השינוי של אורח החיים, דגני בוקר כמזון מזין ונוח שבקרוב ייכנס אלפי משקי בית.

דגני בוקר בנויה במבנה מיוחד של קו הבלטה בורג כפול עיבוד, קו הייצור של מכונות ההבלטה לעומת השיטה המסורתית התשואה, ואיכותם, הסתגלות של חומרי גלם ולשפר את שלב, הויטמינים, מינרלים ויסודות כגון חיזוק אפשרי.